LojiklSweep

LojiklSweep

LojiklSweep är ett flexibelt backupverktyg som kan vridas och vridas, vikas och formas för att passa nästan alla säkerhetsuppgifter.
LojiklSweep är ett flexibelt backupverktyg som kan vridas och vridas, vikas och formas för att passa nästan alla säkerhetsuppgifter.LojiklSweep skapades utifrån en önskan att kunna anpassa krav på säkerhetskopiering från företag till medelstora företag.
lojiklsweep

Alternativ till LojiklSweep för alla plattformar med någon licens